NOVETATS A LES COMPARSES INFANTILS

Degut a la gran afluència de pares, mares i acompanyants a les guerres infantils i entenem que són guerres infantils i no d’adults, enguany amb les entitats participants s’ha arribat a l’acord de no p ermetre l’entrada a la plaça durant la segona guerra infantil de pares i mares.

S’ha organitzat la guerra de tal manera que les sortides i entrades a la plaça siguin el més fluides possibles obrin una nova sortida per carrer sant Sebastià.

Les banderes s’ubicaran en punts de la plaça per poder organitzar la sortida i fer-la així de forma endreçada.

La guerra de les 11.30, la dels nens i nenens fins a 7 anys si que es permetrà l’entrada a els acompanyants.