El Ball de Malcasats a Anglaterra

El Ball de Malcasats de Vilanova i l a Geltrú han estat convidats al
Bath International Mummer Unconvention
Que es celebrarà els dies 18 al 20 de Novembre a la ciutat de Bath (Anglaterra)
Per aquesta ocasió s’ha fet una selecció d’alguns dels textos més exitosos dels
seus 11 anys de trajectòria. La majoria d’ells seran interpretats en català tot i
que també hi haurà la novetat que es representaran alguns personatges en
anglès. Actualment s’està treballant en la adaptació del vestuari, la traducció
dels textos per als espectadors, els corresponents assajos i la operació logística
per a transportar vestuari, instruments,…
Aquesta sortida està organitzada per l’Agrupació de Balls Populars de Vilanova
i la Geltrú.
Un equip de mitjans audio-visuals seguirà aquesta comitiva de 22 persones
(músics, balladors, actors, director,…) durant tota la expedició i per tant se
n’oferiran les corresponents emissions tant de les actuacions del grup local
com de la resta de grups convidats al Festival.
En tornar d’aquesta experiència, i de manera immediata, caldrà a posar-se a
treballar per les representacions del dissabte de Carnaval 2012 en les que
s’estrenaran textos nous i alguna altra novetat que es desvetllarà més
endavant.